Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2011

2o ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ (7-9 / 9 / 2011)


2o ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
7-9 Σεπτεμβρίου 2011


Vivaldi, Autumn


2ο 3ημερο: Σεπτέμβριος 2011 (18 δ.ω)

Τετάρτη 7/9

16.00 – 17.30: α) Συλλογικά σχόλια για την 1η εργασία – Σύνδεση με τους στόχους

και το περιεχόμενο του Προγράμματος

β) 3ο Σχέδιο Διδασκαλίας

17.30 – 18.00: Διάλειμμα

18.00 – 19.30: Αναστοχασμός επάνω στο 3ο Σχέδιο Διδασκαλίας

Πέμπτη 8/9

09.00 – 10.30: 2η Άσκηση Ομάδας

10.30 – 11.00: Διάλειμμα

11.00 – 12.30: Αναστοχασμός επάνω στην Άσκηση Ομάδας

12.30 – 13.30: Διάλειμμα

13.30 – 15.45: 4ο Σχέδιο Διδασκαλίας και αναστοχασμός επάνω σε αυτό

Παρασκευή 9/9

09.00 – 10.30: α) Συνέχεια του αναστοχασμού επάνω στο 4ο Σχέδιο Διδασκαλίας, β) Αναστοχασμός επάνω στο διήμερο που προηγήθηκε και σύνδεση με τα ζητήματα του Νέου Σχολείου και των Προγραμμάτων Σπουδών

10.30 – 11.00: Διάλειμμα

11.00 – 12.30: 3η Άσκηση Ομάδας

12.30 – 13.30: Διάλειμμα

13.30 – 15.45: α) Αναστοχασμός επάνω στην Άσκηση Ομάδας, β) Συμπεράσματα από το τριήμερο, γ) Οδηγίες για το επόμενο στάδιο του Προγράμματος

Ανάμεσα στο 2ο και 3ο τριήμερο οι Επιμορφούμενοι μελετούν το υπόλοιπο μέρος του διδακτικού υλικού προκειμένου να εκπονήσουν την 2η Εργασία.

Υλικό προς μελέτη

1. ΤΑ ΔΥΟ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΤΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ

2. ΕΝΟΤΗΤΑ Α5: «Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

3. ΕΝΟΤΗΤΑ Α6: Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

4. ΕΝΟΤΗΤΑ Α7: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

5. ΕΝΟΤΗΤΑ Α8. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

6. ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

7. Υποστηρικτικό Υλικό για Μικροδιδασκαλίες

Εκπόνηση 2ης Εργασίας

Η εργασία αποστέλλεται από τον επιμορφούμενο στον/στην επιβλέποντα/ουσα επιμορφωτή/τρια έως την 23η Οκτωβρίου του 2011

Οι επιμορφούμενοι λαμβάνουν ανατροφοδότηση από τους επιμορφωτές έως την 20η Νοεμβρίου του 2011

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου