Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2011

Μικροδιδασκαλίες / Micro-teaching


ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ


Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης
2-3 Δεκεμβρίου 2011

Για να δείτε το νέο πρόγραμμα του διημέρου
πατήστε ΕΔΩ!

Μικροδιδασκαλία

- δεν είναι το σχέδιο μαθήματος σε περίληψη
- είναι ένα μέρος του σχεδίου μαθήματος

Περιεχόμενο Μικροδιδασκαλίας
Η Μικροδιδασκαλάι εμπεριέχει
α) μια εισαγωγική δραστηριότητα-άνοιγμα (βίντεο, προβολή παρουσίασης ή σύντομη αναφορά στο σχέδιο μαθήματος) που προσελκύει την προσοχή των εκπαιδευομένων
β) συγκεκριμένους και περιορισμένους στόχους (που φροντίζουμε να τους υλοποιήσουμε)
γ) 1 ή 2 σύντομες δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν κατά ομάδες και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην ολομέλεια
δ) κλείσιμο της όλης διαδικασίας (θα μπορούσε να περιλαμβάνει σύντομη παρουσίαση αποτελεσμάτων (υλικού που δημιουργήθηκε από τους μαθητές) κατά την εφαρμογή του σχεδίου μαθήματος στην τάξη.

Οι στόχοι που θέτουμε πρέπει να υπηρετηθούν μέσα από
- κατάλληλες εκπαιδευτικές μεθόδους
- κατάλληλα εποπτικά μέσα

Επιπλέον σημαντικό μέρος της όλης διαδικασίας αποτελεί η σχέση με τους εκπαιδευόμενους-μαθητές και η «διαχείριση τάξης» (θετικό κλίμα, ενθάρρυνση, ενίσχυση διαλόγου, κλπ)

Στόχος Μικροδιδασκαλίας
Στόχος της Μικροδιδασκαλίας είναι:
η βελτίωση των διδακτικών πρακτικών μας μέσω
α) της αυτο-παρατήρησης (γι αυτό και συνήθως βιντεοσκοπείται)
β) της παρατήρησης και εποικοδομητικής κριτικής της διδασκαλίας των άλλων
Σημαντικό ρόλο παίζει η συζήτηση που ακολουθεί (αναστοχασμός).

Οι Μικροδιδασκαλίες γίνονται κατά κανόνα από φοιτητές ή εκπαιδευόμενους δασκάλους ή όταν πρόκειται να εφαρμοστούν καινούριες εκπαιδευτικές μέθοδοι, να χρησιμοποιηθούν καινούρια εποπτικά μέσα κλπ. Εν προκειμένω επιχειρείται η συστηματική εφαρμογή της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου.

Καλό θα είναι η Mικροδιδασκαλία να συνοδεύεται από προβολή παρουσίασης, όπου θα παρουσιάζονται τα στάδια της μικροδιδασκαλίας, ενώ στο τέλος καλό θα ήταν να δοθεί φωτοαντίγραφο του σχεδίου μικροδιδασκαλίας σε όλους τους συμμετέχοντες.

[Φ.Κ.]

Για να δείτε τις παραπάνω σημειώσεις σε μορφή αρχείου Word
μαζί με μία πιθανή εκδοχή σχεδίου μικροδιδασκαλίας
που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
πατήστε ΕΔΩ!----------------------------------------------------------------------


ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:
ΕΥΡΙΠΙΔΗ, ΕΛΕΝΗ


Θέμα Μικροδιδασκαλίας:

«Εικόνες από 4 παραστάσεις της Ελένης του Ευριπίδη:
οικοδομώντας τον οπτικό γραμματισμό»


Για να δείτε το σχέδιο της παραπάνω Μικροδιδασκαλίας
πατήστε ΕΔΩ!

Για να δείτε την προβολή παρουσίασης (Power Point)
που συνοδεύει την παραπάνω Μικροδιδασκαλία
πατήστε ΕΔΩ!

Για να δείτε τον Πίνακα
που χρησιμοποιήθηκε στην παραπάνω Μικροδιδασκαλία
πατήστε ΕΔΩ!

[Φ. Κ.]


***


ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ


Βασίλειος Μπαλάφας
"Σχέδιο Παρουσίασης Μικροδιδασκαλίας 20 λεπτών"
Θέμα Μικροδιδασκαλίας:
"Ο Η/Υ στην καθημερινότητά μας και ο μαγικός εσωτερικός τους κόσμος"
[Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών]
(ΕΚεΠις, 2007)

Για να δείτε το σχέδιο της παραπάνω μικροδιδασκαλίας
πατήστε ΕΔΩ!


----------------------------------------------------------------------

Ελένη Γιαννακοπούλου
[Μέλος ΣΕΠ / Θ.Ε. «Εκπαίδευση Ενηλίκων»]

"Μικροδιδασκαλία"


"Η μικροδιδασκαλία είναι μια εργαστηριακή άσκηση στην οποία μικρές ομάδες σπουδαστών με τη βοήθεια ενός συμβούλου-καθηγητή διερευνούν τις διαδικασίες της διδασκαλίας λειτουργώντας διαδοχικά ως εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενοι.

Μια πρώτη βασική παραδοχή της είναι ότι μαθαίνουμε από:
- τον αναστοχασμό της δικιάς μας διδακτικής δραστηριότητας
- τη λειτουργία μας ως «εκπαιδευομένων» ενώ μας διδάσκουν άλλοι και
- την ανάλυση και συζήτηση αυτών των δύο διαφορετικών εμπειριών.

Μια δεύτερη βασική παραδοχή της είναι ότι υπάρχουν πολλές διαδικασίες που οδηγούν στην αποτελεσματική διδασκαλία οπότε κάθε εκπαιδευτής μπορεί να βελτιώσει την αποτελεσματικότητά του παρατηρώντας διδακτικές δραστηριότητες άλλων και συζητώντας ζητήματα διδασκαλίας, ανεξάρτητα από το περιεχόμενο του μαθήματος, το προσωπικό ύφος κάθε διδάσκοντα ή την εμπειρία του...

Κατά μία έννοια η μικροδιδασκαλία είναι μια μορφή περιορισμένης χρονικά μαθητείας, που σκοπό έχει να φέρει σε άμεση επαφή τον «εκπαιδευόμενο» με διδακτικές δεξιότητες και με διάφορα διδακτικά προβλήματα ώστε να βελτιώσει τη διδακτική του ευχέρεια. Με τον τρόπο αυτό τον βοηθά να γνωρίσει και να συνειδητοποιήσει τις διδακτικές του αδυναμίες, ελλείψεις και ατέλειες.
(...)
Η θεωρητική αφετηρία της μικροδιδασκαλίας, όπως έχει αναλυθεί από τους Allen και Ryan (στο βιβλίο τους Allen, D. W. & Ryan, Kevin A, 1969) βασίζεται στη θεωρία της κοινωνικής μάθησης του Bandura.
(...)
Η θεωρητική βάση της σύγχρονης μορφής της μικροδιδασκαλίας, έχει εμπλουτιστεί (πέρα από τις θεωρητικές καταβολές της στις θεωρίες μάθησης της ψυχολογίας της συμπεριφοράς και της γνωστικής ψυχολογίας) με τις θεωρητικές θέσεις του Vygotsky (Vygotsky, L.S., 1977) για τον πρωτίστως κοινωνικό χαρακτήρα της μάθησης.

Μία από τις βασικές θέσεις της θεωρίας του Vygotsky δέχεται ότι οι άνθρωποι μαθαίνουν μέσα από τις εμπειρίες άλλων ανθρώπων, επομένως οι κοινές δραστηριότητες με πιο έμπειρα άτομα και η μαθητεία αποτελούν ουσιαστικές μαθησιακές δραστηριότητες, στη διαμόρφωση των οποίων οι κοινωνικές σχέσεις και η κοινωνική αλληλόδραση που αναπτύσσεται στο πλαίσιό τους παίζουν καθοριστικό ρόλο. Η θέση αυτή προσφέρει μια ευρύτερη οπτική στη μικροδιδασκαλία ως μαθησιακή δραστηριότητα. Μια μικροδιδασκαλία περιλαμβάνει, σε γενικές γραμμές την οργάνωση μιας διδακτικής ενότητας και την παρουσίαση ενός μέρους της σε χρονική διάρκεια 10-20 λεπτών, το οποίο συνήθως βιντεοσκοπείται, ώστε εκτός από τους «εκπαιδευόμενους» να είναι σε θέση και αυτός που διδάσκει να δει στην ταινία τον εαυτόν του διδάσκοντα, αμέσως μετά την πραγματοποίησή της ή αργότερα.
Ακολουθούν σχόλια και κρίσεις από τους «εκπαιδευόμενους» και το σύμβουλο-καθηγητή. Τελικά η βιντεοταινία, σε συνδυασμό με τα σχόλια και τις κρίσεις βοηθούν αυτόν που δίδαξε να αποκτήσει μια εικόνα του εαυτού του ως διδάσκοντα και του μαθήματος που οργάνωσε, ώστε να τα βελτιώσει.
Μια μικροδιδασκαλία επιτυγχάνει το βέλτιστο των αποτελεσμάτων της, όταν συνδυάζεται με την παρακολούθηση και αποτίμηση «πρότυπων» διδασκαλιών καταγραμμένων σε βιντεοταινίες.

Κάθε μικροδιδασκαλία απαιτεί αναλυτικό και σαφή σχεδιασμό, ο οποίος περιλαμβάνει απαραίτητα:
1. Σαφή διατύπωση των εκπαιδευτικών στόχων της μικροδιδασκαλίας, οι οποίοι πρέπει να διακρίνονται σε στόχους που επιδιώκουν την απόκτηση γνώσεων, σε στόχους που επιδιώκουν την απόκτηση δεξιοτήτων και σε στόχους που επιδιώκουν την ανάπτυξη στάσεων. Είναι αυτονόητο, ότι οι στόχοι της μικροδιδασκαλίας
(α) πρέπει να συναρτώνται άμεσα με τους στόχους της διδακτικής ενότητας και
(β) να είναι δυνατή η επίτευξή τους στον περιορισμένο χρόνο της μικροδιδασκαλίας.
2. Κατάλληλη διάρθρωση της διδακτικής ύλης σε θέματα (υποενότητες) σε αντιστοιχία με το περιεχόμενο του μαθήματος.
3. Επαρκή κατανομή του χρόνου σε αντιστοιχία με το περιεχόμενο κάθε θέματος.
4. Επιλογή των κατάλληλων για κάθε θέμα εκπαιδευτικών τεχνικών και επαρκή
αιτιολόγηση τους.
5. Επιλογή των κατάλληλων για κάθε θέμα εκπαιδευτικών μέσων και επαρκή αιτιολόγηση τους.

Κατά την εκτέλεση της μικροδιδασκαλίας έχει ιδιαίτερη σημασία:
1. η υλοποίηση του σχεδίου της μικροδιδασκαλίας ως προς την διάρθρωση της
διδακτικής ύλης
2. η τήρηση της χρονικής κατανομής των θεμάτων της μικροδιδασκαλίας
3. η εφαρμογή των εκπαιδευτικών τεχνικών
4. η χρησιμοποίηση των εκπαιδευτικών μέσων
5. η παιδαγωγική σχέση και η επικοινωνία που αναπτύσσεται με τους εκπαιδευόμενους (θετικό κλίμα, ενθάρρυνση, υποκίνηση συμμετοχής, ενίσχυση διαλόγου, κλπ)

Η επιστημονική τεκμηρίωση της μικροδιδασκαλίας, ως μορφής άσκησης στη διδακτική πράξη, διέτρεξε διάφορα στάδια στα σαράντα περίπου χρόνια της ιστορίας της, με αφετηρία την πρώτη συστηματοποίησή της στις αρχές της δεκαετίας του 1970 ως σήμερα. Σε κάθε, όμως, περίπτωση και παρά τα όποια μειονεκτήματα της έχουν κατά καιρούς αποδοθεί βασική επιδίωξή της υπήρξε ο συνδυασμός της θεωρίας με την πράξη της διδασκαλίας με στόχο την αποτελεσματική κατάρτιση των εκπαιδευτών."


----------------------------------------------------------------------Ι. ΜΕΛΕΤΕΣ

Για να δείτε ολόκληρη τη μελέτη
της Ελένης Γιαννακοπούλου
"Μικροδιδασκαλία"
πατήστε ΕΔΩ!


***


* ΥΛΙΚΟ Μ.Π.Ε. *
Δημήτρης Χρ. Χατζηδήμου

"Εκπαίδευση, επιμόρφωση και αξιολόγηση των εκπαιδευτικών
με μικροδιδασκαλία"
Για να δείτε την παραπάνω μελέτη πατήστε ΕΔΩ!


----------------------------------------------------------------------


Ακολουθούν 2 χρήσιμα κείμενα με οδηγίες
για τη Μικροδιδασκαλία
την Παρατήρηση
την Ανατροφοδότηση Μικροδιδασκαλίας
στα Αγγλικά


Micro-teaching Group Session Guidelines
The Harriet W. Sheridan Center for Teaching and Learning
Brown University
Για να το δείτε πατήστε ΕΔΩ!
***


TSS Teaching Support Services
"What is Micro-teaching"
&
"Micro-teaching and Live Teaching Experience Feedback Form"
Για να το δείτε πατήστε ΕΔΩ!
----------------------------------------------------------------------


ΙΙ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ - ΑΝΑΤΡΟΦΔΟΤΗΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ


* ΥΛΙΚΟ Μ.Π.Ε. *
Για να δείτε την αξιολόγηση Μικροδιδασκαλίας
πατήστε ΕΔΩ!


* ΥΛΙΚΟ Μ.Π.Ε. *
Για να δείτε το φύλλο αξιολόγησης Μικροδιδασκαλίας
πατήστε ΕΔΩ!***


[Παρατήρηση - Ανατροφοδότηση Διδασκαλίας]
"Observation"
Bell Teacher Campus
Homerton College, Cambridge, UK
Seminar: "Becoming a Teacher Trainer"

!!!ΠΟΛΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ!!!

Για να το δείτε πατήστε ΕΔΩ!


----------------------------------------------------------------------


ΙΙΙ. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ (video)


----------------------------------------------------------------------


Μικροδιδασκαλία για το Open SourceΚώστας Χουβαρδάς
Μικροδιδασκαλία για το Open Source


----------------------------------------------------------------------

"Η πόλις""Η πόλις"
Ποίηση: Κ.Π. Καβάφης
Μουσική: Γιάννης Πετρίτσης
Ερμηνεία: Αλέξανδρος Χατζής
[ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΑ: "Αγαπητέ κύριε Καβάφη", 2005]

----------------------------------------------------------------------
Επιμέλεια & συγκέντρωση υλικού: Φιλοθέη Κολίτση

***Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου