Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2011

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΙΣΤΟΡΙΑΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ
Νικόλαος Γύζης, "Ιστορία" (1892)


---------------------------------------------------------------------


ΟΡΓΑΝΩΝΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

Το μάθημα μπορεί να ξεκινήσει με μία αφόρμηση, που μπορεί να είναι:
- Παρουσίαση διαφανειών με 4-5 ιστορικές φωτογραφίες, ιστορικές γελοιογραφίες, πίνακες ζωγραφικής, ποτραίτα των βασικών πρωταγωνιστών, κλπ
σχετικά με το ιστορικό γεγονός που θα διδάξουμε.
- Σύντομο βιντεάκι σχετικό με το γεγονός
- Κάποιο τραγούδι (παλαιότερο ή σύγχρονο) σχετικό με το γεγονός
- Εκθέματα μουσείου σχετικά με το γεγονός (είτε σε μορφή σύντομου βιντεο
είτε σε μορφή παρουσίασης διαφανειών


(1) Κριτήρια επιλογής θέματος – Διδακτικής ενότητας (Περιεχόμενο)

Διαλέγω μια διδακτική ενότητα επειδή:
- Μπορεί να ιδωθεί μέσα από πολλαπλές οπτικές γωνίες
- Προσφέρεται για αξιοποίηση:
(α) των Τεχνών (πλούσιο εικαστικό, φωτογραφικό, κινηματογραφικό, κλπ υλικό)
(β) των ΤΠΕ (πλούσιο ηλεκτρονικό υλικό)
(γ) της Περιβαλλοντικής Αγωγής
- Μπορεί εύκολα να συσχετιστεί με το παρόν των μαθητών
- Μου αρέσει η συγκεκριμένη ενότητα

(2) Τι θέλω να κάνω (Σκοπός - Στόχοι):
Πίσω από το τί θέλω να κάνω υποδηλώνονται οι θεωρητικές αρχές
που διέπουν τη δουλειά μου
- παραδοσιακή προσέγγιση της ιστορίας
- μοντέρνα προσέγγιση
- μεταμοντέρνα προσέγγιση

Μέσα από αυτή την διδακτική ενότητα επιδιώκω:
- Να μεταδώσω νέες (ιστορικές) γνώσεις στους μαθητές;
- Να αλλάξω της στάση τους απέναντι σε κάποιο ιστορικό ζήτημα;
- Να διευρύνω την οπτική τους (πολλές οπτικές)

(3) Τι μεθοδολογία θα χρησιμοποιήσω;
- Διερευνητική-ανακαλυπτική μάθηση
- Ανάπτυξη κριτικής και δημιουργικής σκέψης
- Ομαδοσυνεργατική μέθοδος

Τι τεχνικές και εποπτικά μέσα θα χρησιμοποιήσω;
- Λογισμικά Ιστορίας (Κλειστά ηλεκτρονικά περιβάλλοντα)
Centenia, Μυκηναϊκός πολιτισμός, Ιστορία Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου κλπ
- Επιλεγμένους ιστότοπους (Ανοιχτά ηλεκτρονικά περιβάλλοντα)

(4) Πώς θα εμπλέξω τους μαθητές;

Θα τους εμπλέξω σε μια διαδικασία διερεύνησης – συνεργατικής μάθησης – δημιουργίας κλπ
Ομάδες:
Καλό είναι να αναλαμβάνουν συγκεκριμένο και διακριτό έργο με διαφορετικό φύλο εργασίας.
Φύλλο εργασίας:
Φροντίζουμε οι δραστηριότητες
- να είναι ισοδύναμες στα διαφορετικά φύλλα εργασίας
- να είναι αντιστοιχούν στους στόχους που έχουμε θέσει
(γνώσεων, δεξιοτήτων, στάσεων).

Για παράδειγμα θα μπορούσαμε να έχουμε στα φύλλα εργασίας ερωτήσεις που αφορούν
(α) συγκέντρωση πληροφοριών για ένα ιστορικό γεγονός (γνώσεις)
(β) εξάσκηση στην κριτική ‘ανάγνωση’ ιστορικής πηγής
με βάση σχετικό πίνακα που τους δίνουμε (δεξιότητα)
(γ) δημιουργία-παραγωγή δικού τους ‘κειμένου’
(το κείμενο μπορεί να είναι γλωσσικό ή αναλογικό,
δηλαδή δημιουργία ζωγραφιάς, κολλάζ, προβολής παρουσίασης, κλπ)
(δ) σύγκριση με ανάλογο γεγονός στη σύγχρονη εποχή
συσχέτιση με το εδώ και τώρα των μαθητών (στάση)

(5) Προτείνω κατάλληλο τρόπο αξιολόγησης

Οι παραπάνω σημειώσεις σε αρχείο word υπάρχουν ΕΔΩ!


---------------------------------------------------------------------


ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Για νε δείτε το
"Φύλλο Επεξεργασίας Ιστορικών Πηγών"
της Αναστασίας Βακαλούδη
πατήστε ΕΔΩ:


*******

Πληροφοριακό Υλικό και Πίνακες Κριτικής Ανάγνωσης ιστορικών πηγών
στην ιστοσελίδα της Τερέζας Γιακουμάτου

Ανάλυση πρωτογενών πηγών: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ!

Ανάλυση γραπτών πηγών: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ!

Ανάλυση ιστορικών γελοιογραφιών: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ!

Ανάλυση ιστορικών φωτογραφιών: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ!


---------------------------------------------------------------------


ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ


"Το επιστημολογικό υπόβαθρο που συνδέει την Ιστορία με την Εκπαίδευση
(με βάση τη Νάκου 2002)"
Οι σημειώσεις που ακολουθούν είναι μέρος από
Παρουσίαση Διαφανειών του Κοσμά Τουλούμη

Ι. ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΠΟΨΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ:
Παραδοσιακή =
Η επιστημονική αλήθεια είναι μοναδική και αντιστοιχεί με τη μοναδική και δεδομένη πραγματικότητα
ΙΣΤΟΡΙΑ
«αντικειμενική» ιστορία -
1.το παρελθόν είναι μοναδικό, απλό και δεδομένο
2. το «ιστορικό» παρελθόν ταυτίζεται με το «πραγματικό» παρελθόν
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Αναπαραγωγή της «μίας» και μοναδικής ιστορικής γνώσης
1.Ένα διδακτικό βιβλίο
2. Οι πηγές εικονογραφούν ή προσφέρουν παραδείγματα
3. Διδακτικός μονόλογος και «διαλέξεις» που διεκπεραιώνουν την «ύλη» του ενός εγχειριδίου
4. Ο μαθητής «παπαγάλος» της παραδομένης ιστορικής γνώσης

ΙΙ. ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΑΠΟΨΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ
Μοντέρνα = Η επιστημονική αλήθεια και η γνώση της πραγματικότητας πολλαπλή και όχι μοναδική Η αλήθεια και η πραγματικότητα σύνθετες έννοιες Η γνώση και η αλήθεια εξαρτώνται από το σκεπτόμενο υποκείμενο με βάση τα ερωτήματα που θέτει και τις θεωρίες που ασπάζεται Αποδεκτές οι εναλλακτικές επιστημονικές απόψεις
ΙΣΤΟΡΙΑ
Το παρελθόν υπάρχει μέσω της σχέσης του με το παρόν, παρότι διαφέρει απ’ αυτό –
1. Η «αντικειμενικότητα» προκύπτει μέσα από τη συνεχή διάδραση μαρτυρίας – ερμηνείας, παρελθόντος – παρόντος, υποκειμένου – αντικειμένου
2.Το «ιστορικό» παρελθόν αναφέρεται στο πραγματικό παρελθόν, αλλά δεν ταυτίζεται μαζί του (υπάρχει η δυνατότητα και άλλων επιστημονικών ερμηνειών)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Καλλιέργεια ιστορικής γνώσης μαθητών μέσα από την καλλιέργεια ιστορικής σκέψης και δεξιοτήτων
1. Κριτική μελέτη εναλλακτικών ιστορικών κειμένων
2. Χρήση και ερμηνεία ιστορικών μαρτυριών
3. Εισαγωγή των μαθητών στο χώρο, τη μέθοδο και τις αρχές της ιστορικής επιστήμης
4. Άρθρωση ιστορικού λόγου από τους μαθητές

ΙΙΙ. ΜΕΤΑΜΟΝΤΕΡΝΑ ΑΠΟΨΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ
Μεταμοντέρνα =
1. Δεν υπάρχει επιστημονική αλήθεια
2. Η πραγματικότητα εξαρτάται από το υποκείμενο, την ιδεολογία του
και τη σχέση του με την εξουσία
3. Διαφορετικές ιδεολογικές αντιλήψεις της πραγματικότητας
οδηγούν σε διαφορετικές ιδεολογικές επιστημονικές αλήθειες
ΙΣΤΟΡΙΑ
Αποδόμηση κάθε σχέσης ανάμεσα στο παρόν και το παρελθόν
1. Το παρόν και το παρελθόν ανθρώπινες «κατασκευές»
που διαμορφώνονται ανάλογα με τις ιδεολογίες, τις σχέσεις εξουσίας
και τις επιδιώξεις του παρόντος
2. Μόνο κάποια απομεινάρια του παρελθόντος υπάρχουν
σ’ ένα κατακερματισμένο παρόν
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Δημιουργία του ατομικού ιστορικού λόγου των μαθητών
1.Διαμόρφωση ειδικού εννοιολογικού συστήματος και ιστορικού λεξιλογίου
2. Δυνατότητα σύγκρισης από μέρους των ίδιων των μαθητών του ιστορικού τους λόγου σε σχέση με τον ιστορικό λόγο των «άλλων» μέσα από τον εντοπισμό των ιδεολογικών τους θέσεων και επιδιώξεων στο παρόν

Για να δείτε την Παρουσίαση Διαφανειών του Κοσμά Τουλούμη
πατήστε ΕΔΩ!


---------------------------------------------------------------------

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ[Βουλή των Ελλήνων]

[Τρισδιάστατες αναπαραστάσεις από το ΝΟΗΣΙΣ]
[από ιστοσελίδα του Οικυμενικού Πατριαρχείου]


---------------------------------------------------------------------


ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ


[ιστοσελίδα της Τερέζας Γιακουμάτου]


[ιστοσελίδα της Αναστασίας Βακαλούδη]


[ιστολόγιο του Κοσμά Τουλούμη]

---------------------------------------------------------------------


ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
---------------------------------------------------------------------


ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ Ε-YLIKO
Για να τα κατεβάσετε από τη Δικτυακή Πύλη του Υπουργείου Παιδείας
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ!

  • To '21 εν πλω

Εκπαιδευτικό λογισμικό παρουσίασης που καλύπτει την Ελληνική Ιστορία της περιόδου από την άλωση της Κωνσταντινούπολης μέχρι τα χρόνια του Όθωνα και τα πρώτα βήματα του νέου Ελληνικού κράτους. Παρουσιάζονται παράλληλα σημαντικά γεγονότα-κλειδιά του ευρύτερου Ευρωπαϊκού χώρου, πολλά στοιχεία για τη ναυσιπλοΐα αλλά και για την κοινωνική ζωή στον Ελληνικό και κυρίως στο νησιωτικό χώρο.

  • Ιστορία Α΄ Γυμνασίου: Στα ίχνη των αρχαίων προγόνων
Το λογισμικό καλύπτει την περίοδο της Ιστορίας της Αρχαίας Ελλάδας. Παρουσιάζονται οι θεματικές ενότητες: α) Αναζητώντας τον πρόγονό μας β) Ο πολιτισμός του Αιγαίου γ) Το ελληνικό αλφάβητο δ) Η πόλη-κράτος. Αθηναϊκή ηγεμονία.
Περιλαμβάνονται διάφορες δραστηριότητες, μελέτη Ιστορικών πηγών, διερεύνηση προβλημάτων, πολλές πληροφορίες και πλούσιο πολυμεσικό υλικό.

  • Ιστορία Β΄ Γυμνασίου: Από το παρόν στο παρελόν - Θέματα Βυζαντινής Ιστορίας
Το λογισμικό καλύπτει την περίοδο της Ιστορίας των Βυζαντινών χρόνων. Περιέχονται οι εξής θεματικές ενότητες: α) Η κτίση της Κωνσταντινούπολης β) Η Αγία Σοφία γ) Ο μοναχισμός δ) Κωνσταντινούπολη: η άλωση του 1204 ε) Ο Μυστράς.
Περιλαμβάνονται διάφορες δραστηριότητες, μελέτη Ιστορικών πηγών, διερεύνηση προβλημάτων, πολλές πληροφορίες και πλούσιο πολυμεσικό υλικό.

  • Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου
Το λογισμικό καλύπτει την περίοδο της Νεώτερης Ιστορίας της Ελλάδας. Περιέχονται οι εξής θεματικές ενότητες: α) Η Θρησκευτική μεταρρύθμιση 1517-1555 β) Ευρωπαϊκός διαφωτισμός γ) Η παιδεία του γένους δ) Η φιλική εταιρία ε) Δημιουργία Ελληνικού κράτους Ιωάννης Καποδίστριας ζ) Η επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου 1843 η) Ο Χαρίλαος Τρικούπης και το έργο του θ) Ο Ελευθέριος Βενιζέλος στην εξουσία ι) Η Μικρασιατική Καταστροφή κ) Η πορεία προς την Ευρωπαίκή εννοποίηση.
Περιλαμβάνονται διάφορες δραστηριότητες, μελέτη Ιστορικών πηγών, διερεύνηση προβλημάτων, πολλές πληροφορίες και πλούσιο πολυμεσικό υλικό.
  • Μυκηναϊκός πολιτισμός
Λογισμικό διερευνητικού χαρακτήρα με αντικείμενο τη μελέτη του Μυκηναϊκού πολιτισμού μέσα από αρχαιολογικά ευρήματα Ο μαθητής σε ρόλο αρχαιολόγου διενεργεί ανασκαφές σε αρχαιολογικούς χώρους και προσπαθεί να αναπλάσει και να ερμηνεύσει τη ζωή στη Μυκηναϊκή εποχή βάσει των ευρημάτων του.
  • Δημόσιος και Ιδιωτικός Βίος στην Αρχαία Ελλάδα
Το Εκπαιδευτικό λογισμικό «Δημόσιος και ιδιωτικός βίος στην Αρχαία Ελλάδα» προσφέρει, μέσα σε ένα πληροφορικό περιβάλλον μάθησης, ψηφιακό υλικό για την υποστήριξη του μαθήματος της Αρχαίας ελληνικής γλώσσας αλλά και του μαθήματος της Ιστορίας. Παρουσιάζονται οι θεματικές ενότητες:
α) Για τον ιδιωτικό βίο: Το παιδί και ο κόσμος του, Εφηβική ηλικία, Εκπαίδευση, Ένδυση, Διατροφή, Οικογενειακή ζωή, Τρίτη ηλικία - Θάνατος, Κατοικία - Έπιπλα - Σκεύη.
β) Για τον δημόσιο βίο: Θρησκεία - Θρησκευτικός βίος, Γράμματα - Επιστήμες, Κοινωνική οργάνωση, Μουσική - Θέατρο.
Η παρουσίαση των θεμάτων γίνεται με πολυμεσικό τρόπο.

  • Κασταλία
Μαθησιακό περιβάλλον διαλογικών πολυμέσων για την διερευνητική μελέτη της Ιστορίας και της Τέχνης με τη χρήση ιστορικών πηγών. Συγκεκριμένα αναφέρεται στην ιστορία της Κορίνθου και της Αθήνας καθώς και στις συνθήκες που διαμόρφωσαν την αρχαία ελληνική τέχνη αντικείμενο της Λογανάλυσης είναι ο Πρωταγόρας του Πλάτωνα.


Για να κατεβάσετε τα παραπάνω λογισμικά από τη Δικτυακή Πύλη του Υπουργείου Παιδείας
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ!

  • Επεξεργασία ιστορικών πηγών
Μαθησιακό περιβάλλον, που σχεδιάστηκε με στόχο τη διερευνητική μελέτη της Iστορίας με τη χρήση ιστορικών πηγών και με σκοπό να προάγει την ενεργό συμμετοχή των μαθητών και των μαθητριών σε διερευνητικές διαδικασίες μάθησης που επιτρέπουν την οικοδόμηση ή την οικειοποίηση της ιστορικής γνώσης. Ενδείκνυται για τις Α΄και Γ΄τάξεις Γυμνασίου και Λυκείου.

Για να κατεβάσετε το παραπάνω λογισμικό ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ (Λήψη)

  • Ιστορικός Άτλαντας CENTENNIA

Ιστορικός Άτλαντας, οδηγός στην ιστορία της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής κατά την 2η χιλιετία μ.Χ., βασισμένος σε μια πλούσια ακολουθία χαρτών, παρουσιάζει, μέσα από 9.000 αλλαγές συνόρων την ιστορική διαδρομή όλων των αυτοκρατοριών, βασιλείων και εθνικών κρατών των προαναφερθέντων περιοχών

Το παραπάνω εξαιρετικό λογισμικό ΔΕΝ διατίθεται για μεταφόρτωση.

  • Περιπλάνηση στο χώρο και στο χρόνο: Η διδασκαλία της Ιστορίας μέσα από διαδραστικούς χάρτες.

Για να διαβάσετε πληροφορίες σχετικά με το λογισικό αυτό πατήστε ΕΔΩ!


---------------------------------------------------------------------


ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ


[Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος]---------------------------------------------------------------------


ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΤΕΧΙΚΕΣ---------------------------------------------------------------------


ΜΟΥΣΕΙΑ
[Αθήνα][Λονδίνο]

[Παρίσι]

[Νέα Υόρκη]---------------------------------------------------------------------


ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ


(α)
Καλές Πρακτικές που αφορούν τη διδασκαλία της Ιστορίας
και προτείνονται από
το Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης
(διαφορετικές από το υλικό που πήραμε)
Για να τις δείτε πατήστε ΕΔΩ!


---------------------------------------------------------------------


ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣΚοσμάς Τουλούμης, "Διδάσκοντας για το παρελθόν" (2004)
[...] Η μελέτη του παρελθόντος ανήκει στη σφαίρα του σήμερα. Το παρελθόν συμπλέκεται με το παρόν και τις επιδιώξεις του. Η αρχαιολογία, ως η κατεξοχήν επιστήμη που αναμοχλεύει το παρελθόν, φέρνοντας στην επιφάνεια τα κατάλοιπά του και ερμηνεύοντας τα στο σήμερα, μπορεί να ανανεώσει την Ιστορία, όπως το όργωμα ανενεώνει την καλλιεργήσιμη γη φέρνοντας το υποκείμενο χώμα στην επιφάνεια του νέου χωραφιού. Διδάσκοντας για το παρ(ελθ)όν με την Αρχαιολογία, λοιπόν, και με τις δυνατότητες κριτικής σκέψης που μπορεί αυτή να προσφέρει. Μακριά από την καταναγκαστική ύλη "εγκεκριμένων" σχολικών εγχειριδίων και τη νυσταλέα αποδοχή χιλιοειπωμένων ιστορικών παραδειγμάτων. Μέσα από τα σκόρπια κατάλοιπα του παρελθόντος στην κατακερματισμένη όψη του παρόντος.


---------------------------------------------------------------------


Δ. Μαυροσκούφης & Ε. Μυρογιάννη
"Φιλόλογοι στον Υπολογιστή"
(Αθήνα, Καλειδοσκόποιο, 2004)Το βιβλίο "Φιλόλογοι στον υπολογιστή" είναι, στο μεγαλύτερο μέρος του, καρπός της ενδοσχολικής επιμόρφωσης φιλολόγων στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) που λειτούργησε το σχολικό έτος 2002-2003 στο Εργαστήριο Πληροφορικής του 150υ Γυμνασίου Θεσσαλονίκης.
Περιέχονται πληροφορίες σχετικές με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες λειτούργησε η ενδοσχολική επιμόρφωση, τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν, τον τρόπο εργασίας και το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε.
Ακόμη, περιέχονται 15 διδακτικές προτάσεις, τις οποίες δημιούργησαν, εφάρμοσαν και αξιολόγησαν φιλόλογοι που επιμορφώθηκαν. Οι προτάσεις είναι χωρισμένες κατά διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Γλώσσα, Νεοελληνική Λογοτεχνία, Ιστορία και Αρχαία Ελληνική Γραμματεία. Κάθε ομάδας προτάσεων, προηγείται ένα θεωρητικό κείμενο, που οριοθετεί τη χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία του αντίστοιχου διδακτικού αντικειμένου.
Το βιβλίο απευθύνεται σε φιλολόγους της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που θα ήθελαν να εντάξουν στη διδασκαλία τους τις ΤΠΕ, αλλά και σε ερευνητές που ασχολούνται με την ενδοσχολική επιμόρφωση, την επιμόρφωση ενηλίκων ή τη χρήση των ΤΠΕ στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.---------------------------------------------------------------------


Αναστασία Βακαλούδη
"Διδάσκοντας και Μαθαίνοντας με τις Νέες Τεχνολογίες:
Θεωρία και Πράξη"
(Αθήνα, Πατάκης, 2003)Μέσα από την υλοποίηση του διδακτικού υλικού που περιλαμβάνεται στο παρόν βιβλίο, διδάσκοντες και διδασκόμενοι εξοικειώνονται με όλες τις δυνατότητες των Νέων Τεχνολογιών (υπολογιστικών και διαδικτυακών). Ιδιαίτερα οι μαθητές εξοικειώνονται με τρόπο φυσιολογικό, απόλυτα προσαρμοσμένο στη ζωή τους και σε όλες τις δραστηριότητές τους. Έτσι προετοιμάζονται απολύτως ομαλά και λειτουργικά για την τεχνολογική κοινωνία της πληροφορίας και επικοινωνίας, στην οποία θα ζήσουν και στις απαιτήσεις της οποίας θα πρέπει να αντεπεξέλθουν επιτυχώς.
Το παρόν βιβλίο αποτελείται από τέσσερα μέρη. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει μια εκτεταμένη εισαγωγή για την ουσιαστική συμβολή των Νέων Τεχνολογιών στην υλοποίηση των νέων διδακτικών και παιδαγωγικών μεθόδων. Στο δεύτερο μέρος περιλαμβάνονται ποικίλα διαθεματικά διδακτικά σενάρια που αξιοποιούν όλες τις δυνατότητες των Νέων Τεχνολογιών (υπολογιστικών και διαδικτυακών).
Στο τρίτο μέρος υπάρχει ένα αναλυτικό παράδειγμα που καθοδηγεί τους ενδιαφερόμενους (διδάσκοντες και διδασκόμενους) στο πως να κατασκευάσουν πρωτότυπα διαθεματικά μαθήματα με προοπτικές λογισμικού και συνδυασμό δραστηριοτήτων, αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες των Νέων Τεχνολογιών (υπολογιστικών και διαδικτυακών).
Στο τέταρτο μέρος παρατίθενται δύο διδακτικές προτάσεις στην αγγλική γλώσσα. Σε όλο το διδακτικό υλικό περιλαμβάνονται: έρευνα μέσω του Ιnternet, επικοινωνία μέσω του ενδοσχολικού δικτύου ή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αξιοποίηση των βασικών εργαλείων Πληροφορικής και λογισμικού ειδικής χρήσης για την εκπόνηση εργασιών.


---------------------------------------------------------------------

Επιλογή και Επιμέλεια Υλικού: Φιλοθέη Κολίτση
-Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου